Giới thiệu trường

 

GIỚI THIỆU
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC
        
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH XÃ ĐỊNH HIỆP
- Xã Định Hiệp nằm về phía đông của huyện Dầu Tiếng, cách trung tâm huyện 10 km , phía đông giáp xã Long Hòa, phía tây giáp Thị trấn Dầu Tiếng-Định Thành, phía nam giáp xã An Lập-Thanh An, phía bắc giáp xã Định An.
- Tổng diện tích đất tự nhiên là 6.141,03 ha. Tòan xã có 1982 hộ với 7.869 nhân khẩu, địa giới hành chính được chia thành 8 ấp.
- Tổng diện tích đất tự nhiên là 6.141,03 ha. Tòan xã có 1982 hộ với 7.869 nhân khẩu, địa giới hành chính được chia thành 8 ấp.
         - Tình hình an ninh chính trị -Trật tự an toàn xã hội cũng khá ổn định với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới 2013 và những năm tiếp theo, năm 2014 đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
- Để phát triển kinh tế địa phương làm cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đồng thời tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập với động cơ trong sáng” là một trong những vấn đề trọng tâm mà Đảng và Chính quyền luôn quan tâm thực hiện. Nhằm xây dựng môi trường, giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục về chính trị đạo đức, kiến thức văn hóa, nghề nghiệp, thể lực, thẩm mỹ và lối sống văn minh, lành mạnh, đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà lên ngang tầm với yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.
- Đời sống kinh tế của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đại đa số nhân dân có ý thức và trách nhiệm giáo dục, từ đó nhu cầu học tập, giáo dục của các em ngày càng phát triển.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH PHƯỚC
          - Trường Tiểu học Định Phước tọa lạc tại ấp Định Phước, xã Định Hiệp;
Trường Tiểu học Định Phước được thành lập vào ngày 20 tháng 9 năm 2004 theo Quyết định số 96/2004/QĐ - UBND của UBND huyện Dầu Tiếng . Trường có tổng diện tích đất là  5.419m2, tiền thân là phân hiệu Làng 5 thuộc Trường Tiểu học Định Hiệp. Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng, sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nông trường cao su Đòan Văn Tiến, Hội cha mẹ học sinh với sự đoàn kết nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB-GV-NV trong trường qua nhiều năm học.
Toàn thể CC-VC-NV nhà trường

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG
   1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các Hội đồng
           Hiệu trưởng ; P. Hiệu trưởng nhà trường gồm hai đồng chí, đủ về số lượng, trong đó 02 đồng chí đều đạt trình độ chuẩn (trong đó: 01 Đại học, 01 Cao đẳng), luôn có sự thống nhất trong mọi kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, chủ động sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
    2. Các Hội đồng
Trường có các Hội đồng trong nhà trường như: - Hội đồng sư phạm ; Hội đồng trường ; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Hội đồng trung tâm ;  Hội đồng tư vấn, Các Hội đồng của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học, hoạt động đúng nhiệm vụ và chức năng được quy định, đều làm việc theo Nghị quyết, công khai và dân chủ, tạo được sự đồng thuận trong nhà trường.
a. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng và các tổ chức xã hội khác
        * Chi bộ Đảng
          Trường có Chi bộ riêng với tên gọi “Chi bộ trường Tiểu học Định Phước”. Chi bộ có 05 đảng viên.
Chi bộ hàng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh. Đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
        * Công Đoàn
Có: 19 CĐV/16 nữ, Công Đoàn tổ chức và hoạt động theo luật Công Đoàn và sự chỉ đạo của Công Đoàn cấp trên, luôn luôn tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ vận động và giám sát trong mọi nội dung hoạt động của nhà trường, luôn quan tâm, chăm lo tốt về vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên. Cuối mỗi năm học Công đoàn luôn đạt từ Công đoàn vững mạnh đến vững mạnh xuất sắc.
        * Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Có 07/ 06 nữ Đoàn viên, Đoàn viên luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công tác, hàng năm luôn đạt chi đoàn vững mạnh, hoạt động đúng theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
        * Đội TNTP Hồ Chí Minh
Có 90/ 38 nữ Đội viên (lớp 3: 36/13 nữ, lớp 4: 30/12 nữ, lớp 5: 24/13 nữ), hàng năm luôn được công nhận là Liên Đội xuất sắc. Đội thiếu niên tổ chức mọi hoạt động Đội thiếu niên theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường và sự hướng dẫn của Chi đoàn, Hội đồng Đội xã Định Hiệp, Hội đồng Đội huyện Dầu Tiếng.
        * Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh
 Sao nhi đồng Hồ Chí Minh: có 66/34 nữ Nhi đồng ( lớp 1: 26/17 nữ, lớp 2: 40/17 nữ ). Sao nhi đồng tổ chức mọi hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường và sự hướng dẫn của Liên đội, Chi đoàn, Hội đồng Đội xã Định Hiệp và Hội đồng Đội huyện Dầu Tiếng.
b. Các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng
          Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học, đơn vị thành lập 04 Tổ khối chuyên môn trong đó:
- Tổ khối 1, 2, 3: Có 4 thành viên
- Tổ khối 4, 5: Có 3 thành viên
- Tổ khối bộ môn: Có 4 thành viên
- Tổ Văn phòng: Có 08 thành viên ( 1 Hiệu trưởng; 1 Tổng phụ trách Đội; 1 Kế toán; 1 Y tế; 01 phục vụ và 02 bảo vệ).
Cơ cấu của Tổ Văn phòng theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 16 của Điều lệ. Mọi nhiệm vụ của Tổ Văn phòng đều thực hiện đầy đủ theo quy định tại khoản 2, Điều 16 của Điều lệ. Tổ văn phòng sinh hoạt 1 tháng /2 lần.
Các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, tích cực triển khai các chuyên đề chuyên môn, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, sinh hoạt chuyên môn đều đặn, phong phú về nội dung và hiệu quả. Hoạt động của các Tổ khối chuyên môn được duy trì thường xuyên, ổn định. Các nội dung trong các buổi sinh hoạt đều tập trung vào các nội dung chính, thiết thực, có tác dụng trong công tác giảng dạy đối với giáo viên. Trong các Tổ khối hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện và chiến sĩ thi đua. Một số cá nhân là nòng cốt của trường trong các phong trào hoạt động, tổ mạng lưới chuyên môn. Tổ Văn phòng đủ nhân sự, đáp ứng tốt công tác hành chính theo quy định của ngành.
IV. CÁN BỘ QUẢN LÝ
1. Năng lực của cán bộ quản lý
a. Trình độ đào tạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng từ cao đẳng sư phạm trở lên. Hiệu trưởng có ít nhất 15 năm dạy học, Phó Hiệu trưởng có ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự):
* Hiệu trưởng
Họ và tên: Đỗ Văn Hênh 
Sinh ngày:  27/ 08/ 1973
Vào ngành: 01/09/ 1992
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm (Tiểu học).
Thời gian công tác: 26 năm
Thời gian làm công tác quản lí: 3 năm.
Đã qua các lớp như: Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường PT.
+ Về phẩm chất đạo đức
        Lập trường luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của ngành, của địa phương.
        Luôn giữ vững đạo đức tác phong của một nhà giáo, thể hiện tốt tinh thần “ Mình vì mọi người ”, sống lành mạnh hòa đồng, chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
        + Hiểu biết về chuyên môn và công tác quản lí
Luôn tìm hiểu, nắm bắt được mục tiêu, kế hoạch của trường Tiểu học, nắm bắt nội dung, chương trình, kế hoạch bộ môn. Tổ chức quản lí tốt nhà trường hằng năm tập thể trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Về sức khoẻ
Có đủ sức khoẻ, đảm bảo để phục vụ công tác.
* Phó Hiệu trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
Sinh ngày: 12/ 11/ 1965
Vào ngành: 09/ 1984
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm ( Tiểu học ).
Thời gian công tác: 33 năm.
Thời gian làm công tác quản lí: 23 năm.
 Nghiệp vụ quản lí: Đã qua lớp bồi dưỡng CBQL Giáo dục, nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường PT; lớp bối dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.
+ Về phẩm chất đạo đức
Có lối sống lành mạnh, giữ được sự đoàn kết trong nhà trường, được cán bộ, giáo viên, công nhân viên và nhân dân địa phương tín nhiệm.
+ Hiểu biết về chuyên môn công tác quản lí 
Thực hiện đúng chức năng quản lí, làm việc đúng chức trách, giúp Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ các năm học.
+ Về sức khoẻ
Đảm bảo sức khoẻ để phục vụ công tác.
V. CƠ SỞ VẬT CHẤT        
Khuôn viên đạt yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo tổ chức các hoạt động giáo dục.
        Diện tích khuôn viên nhà trường có diện tích 5.419 m2;
bình quân:  13,9m2 / HS; trong đó: 
Tổng diện tích xây dựng:  947,5 m2 trong đó:
- Khối phòng học + VP, TV-TB, Đội:   555  m2 (  7,9 m  x  6,2 m  x 8 phòng )
- Nhà vệ sinh + nhà xe: 73,5 m2
- Khối phòng chức năng:  319 m2 ( 11 m  x  29 m x 3 phòng)
+ Phòng Tin học:    57,96 m2        (9,2m x 6,3m  x 1 phòng)
+ Phòng Âm nhạc:   57,96 m2 (9,2m x 6,3m  x 1 phòng)
+ Phòng Mĩ thuật:  57,96 m2        (9,2m x 6,3m  x 1 phòng)
+ Phòng Thiết bị + Thư viện: 48,98 m2  (7,9 m x 6,2 m  x 1 phòng)
- Khối hiệu bộ:
+ Phòng Đoàn thể:  48,98 m2  (7,9 m x 6,2 m  x 1 phòng)  
- Có các phòng làm việc riêng như: Phòng Hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng kế toán, phòng văn thư, phòng họp.
-  Phòng y tế: 18,24 m2 (2,4m x 7,6m)                    
- Nhà vệ sinh GV:  16 m2   (3,2 m  x 5 m, Nam-Nữ riêng)      
- Nhà vệ sinh HS:  27,5 m2  (5,5m x 5m, 1 Nam-1 Nữ riêng)     
-  Nhà để xe:  30 m2 (6m x 5m x 1)              
- Vườn cây, thảm cỏ: 2.000m2
- Sân bóng : 15,7m x 50m = 785 m2  
Sân HS tập Thể dục: 500 m2 (40 x 12,5) , bình quân:  3,5 m2 / HS  

 
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 128
  •   Tháng hiện tại 6,793
  •   Tổng lượt truy cập 312,122
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?